januari 26, 2019

Elektrische BBQ – Tips en weetjes

juni 8, 2017
Salonboot vergunning vergunningstelsel onbepaalde tijd rondvaart protest bij het stadhuis

Raad van State haalt vergunningstelsel onderuit

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft het nieuwe vergunningstelsel van de gemeente Amsterdam onderuit gehaald. De oude vergunningen, die eerder voor onbepaalde tijd waren verleend zijn weer geldig. Dit blijkt uit een uitspraak van 7 juni 2017. Hiertegen is geen hoger beroep mogelijk. Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam had in 2014 de verleende oude vergunningen voor onbepaalde tijd omgezet in vergunningen voor bepaalde tijd. de de nieuwe tijdelijke vergunningen waren gebaseerd op het nieuwe vergunningstelsel van de gemeente. In dat beleid is een segmentindeling gemaakt. Voor boten die langer zijn dan 14 meter en korter dan 2o meter is een maximaal aantal tijdelijke vergunningen verstrekt.   Redenen voor de gemeente voor nieuw vergunningstelsel Volgens de gemeente zijn boten die langer zijn dan 14 meter belemmerend voor de vlotte en veilige doorvaart en dat veroorzaakt stremmingen in de grachten. Rondvaartbedrijven zijn het hier niet mee eens . Volgens hen blijkt uit onderzoek en rapporten dat moderne stuurmiddelen – zoals een boegschroef of een roerpropeller – veel meer dan een lengte van een boot van invloed zijn op de doorpaartijden en het ruimtebeslag.   Beperking van vergunningen mag alleen bij dwingende reden van algemeen belang. Naar het oordeel van […]
mei 4, 2017

Boot huren Gay pride

mei 3, 2017

Loting vergunning Rondvaart.

Salonboot Avanti heeft vergunning voor onbepaalde tijd Maandag 24 april werd de uitslag van de loting bekend gemaakt. De Salonboot Avanti maakte geen deel uit van deze loting. De Salonboot Avanti heeft een vergunning voor onbepaalde tijd op basis van het feit dat het tot het varend erfgoed van Nederland behoord. De Avanti kan dus ongestoord door blijven varen in de Amsterdamse grachten. Ook na 2020. Hierbij een foto van de demonstratie tegen het gemeente bestuur. De Avanti heeft mee gedemonstreerd tegen het beleid van de gemeente Amsterdam. Je ziet haar dan hier ook vooraan liggen. Wij wensen de reders die boten verloren hebben heel veel succes toe en hopen dat het gemeentebestuur hun standpunt en zienswijze zal wijzigen. En kijk maar eens goed naar onderstaand plaatje. Mooiste salonboot van Amsterdam.