september 20, 2018

Tips voor het huren van een Salonboot in Amsterdam

Je gaat beginnen met het plannen van een boottocht met een Salonboot in Amsterdam Je hebt er zin in. Een leuke boottocht met een Salonboot met vrienden, familie of collega’s in Amsterdam. Maar er zijn natuurlijk altijd een paar zaken waar je rekening mee moet houden als je een boot gaat huren. Want je wil natuurlijk de leukste boot, met de bij jou passende sfeer tegen een geschikte prijs. Er zijn een heleboel aanbieders in Amsterdam en soms is het moeilijk om je juiste salonboot te vinden. Bijvoorbeeld: weet je wel zeker dat je een Salonboot wil huren? Zijn er geen andere boten die veel geschikter zijn. Met dit artikel proberen wij je meer inzicht te geven voor het plannen van een boottocht met een Salonboot in Amsterdam. Hou dus deze tips goed in gedachten wanneer je gaat beginnen met het plannen van een boottocht op een Salonboot.
februari 17, 2018

Het Amsterdams Peil – 200 Jaar oud

Amsterdams Peil 18 Februari 2018 200 jaar oud Op 18 februari is het 200 jaar geleden dat Koning Willem I een nationaal referentiepeil voor hoogtemetingen vaststelde: het Amsterdams Peil (AP), tegenwoordig Normaal Amsterdams Peil (NAP). De geschiedenis van het NAP gaat veel verder terug. Het vindt zijn oorsprong, zoals de naam al doet vermoeden, in Amsterdam, in het 17de-eeuwse stadspeil. Stadspeil Tot in de 17de eeuw werden hoogtemetingen in Amsterdam gedaan ten opzichte van het waterpeil in de stad. Je kunt je voorstellen dat deze metingen weinig nauwkeurig waren aangezien dit peil fluctueerde met eb en vloed en een vast nulpunt nog niet bestond. Daarin kwam verandering toen in 1624 het zomervloedpeil van het IJ, gemeten op 29 augustus, werd ingesteld als nulpunt. In de decennia daarna werd dit nulpunt een aantal malen opnieuw geijkt. In 1674 werd voor het eerst gesproken over stadspeil. Tien jaar later werden tussen september 1683 en september 1684 metingen verricht aan het waterpeil in het IJ om de gemiddelde hoogte van de zomervloed nauwkeuriger te kunnen bepalen. Sindsdien geldt dit als het officiële stadspeil, het referentievlak voor alle waterpassingen in Amsterdam. Hudde-stenen Het nieuwe stadspeil werd vastgelegd op peilmerken in de nieuwe waterkering langs het […]
juli 4, 2017
Luxe Salonboot te huur amsterdam

Salonboot Avanti in magazine Insider Media

Leuk artikel over Salonboot Avanti in magazine Insider Media In de nieuwe editie van Insider Media staat een leuk stukje over de Salonboot Avanti. In dit magazine vertellen ondernemers, organisaties en bewoners aan de grachten over werk, huis en leven. Met heel veel inbreng van ondernemers- en organisaties aan de Prinsen-, Keizers- en Herengracht en het Singel.
juni 8, 2017
Salonboot vergunning vergunningstelsel onbepaalde tijd rondvaart protest bij het stadhuis

Raad van State haalt vergunningstelsel onderuit

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft het nieuwe vergunningstelsel van de gemeente Amsterdam onderuit gehaald. De oude vergunningen, die eerder voor onbepaalde tijd waren verleend zijn weer geldig. Dit blijkt uit een uitspraak van 7 juni 2017. Hiertegen is geen hoger beroep mogelijk. Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam had in 2014 de verleende oude vergunningen voor onbepaalde tijd omgezet in vergunningen voor bepaalde tijd. de de nieuwe tijdelijke vergunningen waren gebaseerd op het nieuwe vergunningstelsel van de gemeente. In dat beleid is een segmentindeling gemaakt. Voor boten die langer zijn dan 14 meter en korter dan 2o meter is een maximaal aantal tijdelijke vergunningen verstrekt.   Redenen voor de gemeente voor nieuw vergunningstelsel Volgens de gemeente zijn boten die langer zijn dan 14 meter belemmerend voor de vlotte en veilige doorvaart en dat veroorzaakt stremmingen in de grachten. Rondvaartbedrijven zijn het hier niet mee eens . Volgens hen blijkt uit onderzoek en rapporten dat moderne stuurmiddelen – zoals een boegschroef of een roerpropeller – veel meer dan een lengte van een boot van invloed zijn op de doorpaartijden en het ruimtebeslag.   Beperking van vergunningen mag alleen bij dwingende reden van algemeen belang. Naar het oordeel van […]