februari 17, 2018

Het Amsterdams Peil – 200 Jaar oud

Amsterdams Peil 18 Februari 2018 200 jaar oud Op 18 februari is het 200 jaar geleden dat Koning Willem I een nationaal referentiepeil voor hoogtemetingen vaststelde: het Amsterdams Peil (AP), tegenwoordig Normaal Amsterdams Peil (NAP). De geschiedenis van het NAP gaat veel verder terug. Het vindt zijn oorsprong, zoals de naam al doet vermoeden, in Amsterdam, in het 17de-eeuwse stadspeil. Stadspeil Tot in de 17de eeuw werden hoogtemetingen in Amsterdam gedaan ten opzichte van het waterpeil in de stad. Je kunt je voorstellen dat deze metingen weinig nauwkeurig waren aangezien dit peil fluctueerde met eb en vloed en een vast nulpunt nog niet bestond. Daarin kwam verandering toen in 1624 het zomervloedpeil van het IJ, gemeten op 29 augustus, werd ingesteld als nulpunt. In de decennia daarna werd dit nulpunt een aantal malen opnieuw geijkt. In 1674 werd voor het eerst gesproken over stadspeil. Tien jaar later werden tussen september 1683 en september 1684 metingen verricht aan het waterpeil in het IJ om de gemiddelde hoogte van de zomervloed nauwkeuriger te kunnen bepalen. Sindsdien geldt dit als het officiële stadspeil, het referentievlak voor alle waterpassingen in Amsterdam. Hudde-stenen Het nieuwe stadspeil werd vastgelegd op peilmerken in de nieuwe waterkering langs het […]